Life's Tiny Wonders
Life's Tiny Wonders
Salam. I am 17-Muslim - Malaysian - Still searching for the light -Hoping for His Love
Home Theme Ask me anything

Limzy Wei: Flowergirls

artist on tumblr

Malaysian artist Lim Zhi Wei adorns her watercolors entitled “ Flowergirls” with real flowers, to a stunning effect.

(Source: asylum-art, via syahirahshaari)

Shaykh Umar Faruq Abd-Allah (via hear-the-heartbeat)

(via hidayahmilikallah)

You need to be broken so you are not proud and not full of yourself.

Perasaan Itu

Geli. Tu lah yang aku selalu katakan bila dengar perkataan CINTA.

Yang aku maksudkan di sini, Cinta Lelaki Perempuan.

Well, bukannya aku tak rasa. Fitrah. Memang tak boleh lari.

Novel cinta.
Membuatkan rasa “aww sweetnya”
“Romantik betul!”

Memang rasa pun macam best.

Tapi…

Bukan sekarang masanya untuk rasa.
Aku tak rasa patut ada perasaan macam tu sekarang.

Biarlah dia tersimpan dulu sehingga tiba waktu yang tepat.

Kau tunggu je lah.

Kurt Vonnegut   (via sokoot) . (via idayumumtaz)

(Source: yogachocolatelove, via idayumumtaz)

Be soft. Do not let the world make you hard. Do not let pain make you hate. Do not let the bitterness steal your sweetness. Take pride that even though the rest of the world may disagree, you still believe it to be a beautiful place.
Maafkan aku bila aku tidak mesra denganmu.
Hatiku belum sanggup menghadapi perpisahan

miracleofmystory:

Congrats to Mohd Habib Bullah and Nurdiyana Amir <3 

Baraka Allahu Lakuma wa Baraka alikuma
Wa jamaah baina kuma fee khair.

(via dirikudrcinta)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter